مشاوره و طراحی

شيشه محصولي با دو ويژگي منحصر بفرد است: «شفافيت» و «شکنندگي». شفافيت شيشه موجب بروز کاربردهاي فراوان اين محصول در معماري و صنايع متعدد ديگر شده و شکنندگي آن همواره محدوديت هايي را براي طراحان بوجود آورده است. توليد شيشه مشجر، فلوت و انواع محصولات جانبي در شرکت شيشه قزوين امکان استفاده از شيشه در زمينه هاي کاربردي وسيعتري را فراهم کرده است. واحد مشاوره و طراحي شيشه قزوين با برخورداري از 45 سال تجربه و در گرو همکاري با متخصصين مجرب و آشنا با استانداردهاي معتبر ايران و جهان و نيز همکاري با تيمهاي موفق و برجسته دنيا در زمينه کاربردهاي شيشه، قادر به ارائه خدمات مشاوره، طراحي و پشتياني فني محصول بشرح موارد ذيل است:


    تعيين نوع محصول شيشه اي مورد نياز با توجه به کاربرد مورد نظر مشتري
    طراحي ابعاد، ضخامت و نوع شيشه با توجه به نوع کاربري
    ارائه خدمات «مهندسي ارزش»  
    ارائه مشاوره در زمينه کاربري هاي خاص و سازه هاي شيشه اي