معدن و آرایش مواد:

بواسطه حساسيت صنعت شيشه به کيفيت مواد اوليه مصرفي، ذخاير معدني مورد نياز اين شرکت به طور کامل شناسايي شده و در راستاي حفظ کيفيت بالاي محصول، مواد اوليه مورد نياز از قبيل سيليس، دولوميت و آهک از معادن مختلف کشور تامين و جهت فرآوري به کارخانه آرايش مواد اين شرکت -که در سال ۱۳۷۵ احداث شده است- ارسال مي گردد. کارخانه آرايش مواد شيشه قزوين قادر است سالانه ۱۰۰ هزار تن پودر سيليس دانه بندي شده جهت مصرف در کوره هاي شرکت توليد نمايد.

لینک های مرتبط: