شرکت شیشه فلوت:

در اوايل ارديبهشت سال ۱۳۸۰ خبر احداث کارخانه توليد شيشه به روش فلوت در ايران توسط شرکت شيشه قزوين با مشارکت شرکت پيلکينگتون (Pilkington) اعلام و مطابق آن کارهاي مطالعاتي، طراحي و عمليات اجرائي احداث کارخانه در ۷۰ کيلومتري شهر قزوين در منطقه فارسجين در زميني به مساحت ۲,۰۰۰,۰۰۰ مترمربع با زير بناي صنعتي ۷۰,۰۰۰ مترمربع آغاز گرديد. عمليات اجرائي طرح در نيمه دوم سال ۱۳۸۸ پايان پذيرفت و توليد شيشه فلوت اين شرکت رسماً آغاز شد. اين کارخانه با بهره گيري از تکنولوژي شرکت پيلکينگتون قادر است شيشه فلوت را در طيفي از ضخامت هاي حداقل ۱/۸ تا حد اکثر ۱۲ ميليمتر با کيفيت بسيار بالا در حداکثر ابعاد ۳,۶۰۰*۶,۵۰۰ ميليمتر با ظرفيت ۱۸۰,۰۰۰ تن در سال توليد نمايد. قرارداد بين دو شرکت شيشه قزوين و شرکت پيلکينگتون براي احداث دو خط توليد شيشه فلوت منعقد و عمليات اجرائي خط دوم نيز همزمان با مراحل پاياني خط اول آغاز شده است. کيفيت شيشه هاي توليدي به دليل يکنواختي ضخامت براي توليد انواع شيشه اتومبيل، آيينه و مصارف صنعتي ديگر بسيار مناسب است.

لینک های مرتبط: