تنوع محصولات مشجر

در حال حاضر کارخانجات شيشه قزوين داراي دو خط توليد شيشه مشجر بوده و با ظرفيت ساليانه 50,000 تن به توليد شيشه رنگي (آبي، سبز ، کهربايي، برنز و بيرنگ) با نقـش هاي مختلف ( برفي , کاراتاچي، بازوبندي، ذره بيني، برگ بيدي و ....) از ضخامت 4 الي 10 و به عرض 1,600 ميليمتر ادامه مي دهد. اين محصول بدليل برخورداري از کيفيتي ممتاز جزو بهترين برند هاي شيشه مشجر در کشور محسوب شده و علاوه بر مصارف داخلي، بخشي از نياز بازار کشور هاي همسايه و آسياي ميانه را نيز تامين مينمايد.

آرشيو طرح هاي مشجر