خط تولید شیشه چندجداره

اين خط توليد با بهره گيري از دستگاه هاي تمام اتوماتيک شامل ميز برش ،آماده سازي، بوتيل زني، خم اسپيسر، تزريق پلي سولفايد، تزريق رطوبت گير(desicant) ، شستشو، پرس صفحه اي بزرگ و در نهايت تزريق گاز آرگون قادر است شيشه هاي دو جداره يا سه جداره را مطابق با استانداردهاي اروپا در ابعاد حداکثر 2000*2500 و حداقل 250*300 ميليمتر توليد نمايد.
امروزه اغلب شيشه هاي دو جداره يا سه جداره از ترکيب شيشه هاي ساده، سکوريت، لمينيت، low-e و امثال آن توليد مي شود. با استفاده از شيشه هاي عايق مي توان ضمن جلوگيري از اتلاف انرژي، ايمني و امنيت ساختمان را نيز تامين نمود.

مشخصات فني شيشه هاي چند جداره:

نام محصول

ترکيب ضخامت

مشخصات انتقال نور

مشخصات انتقال حرارت

شاخص کاهش صدا

LT%

LR%

SF%

SC

DET%

Uvtr%

ER%

EA%

UG(W/m^2.k)

Rw(db)

دو جداره ساده

4-6-4

81

15

77

0.89

72

47

13

15

3.3

29

دو جداره ساده

4-12-4

81

15

70

0.8

68

47

13

20

2.9

34

دو جداره ساده

4-16-4

81

15

67

0.78

65

47

13

20

2.7

36

دو جداره رفلکتيو

6-16-*4

35

36

58

0.67

60

17

34

20

2.7

37

دو جداره رفلکتيو

4-16-*6

37

35

55

0.66

58

17

34

20

2.6

38

دو جداره Low-e

4-6-6e

59

11

44

0.51

37

14

31

48

2.7

29

دو جداره Low-e

6e-12--4

57

11

44

0.48

33

14

31

50

2.3

34

دو جداره Low-e

6e-16-4

57

11

44

0.45

30

14

31

55

2.1

36

سه جداره

4-10-4-10-4

70

18

48

0.55

41

21

10

25

0.8

39

سه جداره

6-10-6-10-6

68

17

47

0.54

38

21

10

30

0.7

43


مشخصات فني شيشه هاي طلقي (لمينت):

نام محصول

ترکيب ضخامت

مشخصات انتقال نور

مشخصات انتقال حرارت

شاخص کاهش صدا

ايمني و مقاومت

LT%

LR%

SF%

SC

DET%

Uvtr%

ER%

EA%

UG(W/m^2.k)

Rw(db)

Class EN 1260

لمينت

3/0,76/3

89

8

80

0.92

78

1

6

17

5.7

32

2B2

لمينت

4/0,76/4

88

8

78

0.9

78

1

6

20

5.6

34

2B2

لمينت

6/0,76/6

86

8

74

0.85

75

1

6

25

5.5

35

1B1

لمينت

3/1,52/3

89

8

79

0.91

76

1

6

19

5.6

37

1B1

لمينت

4/1,52/4

88

8

77

0.89

76

0.67

5

21

5.5

33

1B1

لمينت

6/1,52/6

86

7

73

0.84

72

0.67

5

27

5.4

35

1B1

لمينت

10/1,52/10

82

7

67

0.77

70

0.5

5

36

5.2

36

1B1

لمينت

12/1,52/12

80

7

65

0.75

66

0.5

5

40

5.1

39

1B1

لمينت دوجداره

6-12-4/1,52/4

78

8

52

0.56

43

0.67

10

43

2.4

37

1B1

لمينت دوجداره

6-16-6/1,52/6

76

8

48

0.55

41

0.67

12

45

2.1

39

1B1

لمينت دوجداره

8-16-6/1,52/6

77

8

48

0.48

38

0.67

12

40

2.3

39

1B1

لمينت دوجداره

8-16-6/1,52/6

76

8

45

0.46

36

0.67

12

40

2.1

41

1B1

لمينت دوجداره

6-20-6/1,52/6

75

8

44

0.46

37

0.67

12

42

2

42

1B1

لینک های مرتبط:

خط توليد شيشه طلقي (لمينت)